CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAITEK

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAITEK
Ngành nghề: Các ngành khác
Mã số thuê: 0314241623
Địa chỉ: Số 2528/3A An Phú Đông 03, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM
Điện thoại: 0907 447 900 - 0989 368 569

Danh mục ngành nghề - Dịch vụ

Liên hệ

Người đại diện : Dũng Nguyễn Huy
Chức vụ : Giám đốc
Tổng của 9 và 9 là bao nhiêu?