Nhận thiết kế, in ấn Catalouge theo yêu cầu của khách hàng

Nhận in ấn quảng cáo các loại trên mạng hiephoidoanhnghiepvietnam và trên các chất liệu giấy khác.

Nhận thiết kế, trình bày hồ sơ năng lực theo yêu cầu của khách hàng.